Denné hlásenia

 16.8.2017 Športový klub Veľké Úľany pozýva obyvateľov na majstrovský futbalový zápas dorastu, ktorý sa uskutoční v sobotu, 19. augusta 2017 so začiatkom o 17,00 na miestnom futbalovom ihrisku a na zápas mužov, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. augusta, so začiatkom o 17,00 hodine. Vstup je voľný.

 14.8.2017 Základná organizácia Csemadoku a Obec Veľké Úľany srdečne pozývajú občanov našej obce na Slávnosť nového chleba a Svätého Štefana, ktorá sa uskutoční dňa 19. augusta so začiatkom o 15.00 hodine na dvore Domu ľudového bývania. V kultúrnom programe účinkujú Spevácky krúžok klubu dôchodcov Zlatý dážď, spevácke trio Magnólia a cimbalista Štefan Laktos. Pre deti je pripravená tvorivá dielňa. Vstupné je dobrovoľné. O dobrú zábavu a bohaté občerstvenie je postarané. Všetkých srdečne očakávajú organizátori.

 26.7.2017 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 19. a 20. augusta sa v areály rybníka LOTOS-LAKE uskutočnia 24 hodinové rybárske preteky. Maximálny počet rybárov je 35. Rybolov je na dva prúty, štartovné je 50 €, ktoré treba zaplatiť do 13. augusta v bufete rybníka. V cene je zahrnutá porcia kotlíkového gulášu. Informácie a rezervácia je na t.č. 0905 605 661v bufete rybníka. O občerstvenie, tombolu a športový zážitok je postarané

 12.7.2017  Oznamujeme obyvateľom, že možné odovzdať aj použité motorové oleje, ktoré občania môžu odovzdať v sklade verejnoprospešných služieb obce na ulici Pusta oproti evanjelickému kostolu.

 30.5.2017 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vGalante V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 30.05.2017 o 10:00 hod. do odvolania V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa z a k a z u j e : a) vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve, b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, c) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Fyzickým osobám sa v na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä: a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, d) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce