Oznamy

PDF suborNové povinnosti majiteľov psov -A kutyatulajdonosok új kötelességei
PDF suborVyžiadanie pripomienok k zmenám cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2018/2019
PDF suborZmena cestovných poriadkov!
PDF suborGenerálny pardon ZVS - Predĺženie trvania !
PDF suborOznam pre predajcov!
PDF suborEkonomicky oprávnené náklady na prevádzku opatrovateľskej služby za rok 2017.
PDF suborUpozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov
PDF suborInformácia o separovanom zbere umelej hmoty-Mit kell tudni a műanyagok szelektív gyűjtéséről
PDF suborKalendár na zber plastov 2018 - Műanyag gyűjtési naptára 2018
PDF suborNový cestovný poriadok od 10. decembra 2017 do 8. decembra 2018
PDF suborZmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2017/2018
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru na pozemkoch s porastom
PDF suborZberný dvor - Lenčehel: Otváracie hodiny - letný čas
PDF suborPríloha č.1 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce V.Ú.
PDF suborZa rok 2016 bola obec V. Ú. vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja
PDF suborOznam OR HAaZZ v Galante: Nebezpečné vypaľovanie suchých a trávnatých porastov
PDF suborVtáčia chrípka A(H5N8) - Informácia pre obyvateľstvo
PDF suborUpozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov
PDF suborOchrana vodomerov v zimnom období - Oznam ZVS
PDF suborUpozornenie pre seniorov
PDF suborRevízia komínov a kotlov
PDF suborOznámenie OR HAAZZ Galanta
PDF suborOznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na elektrických vedení
PDF suborPrevádzkový poriadok zberného dvora Veľké Úľany - Návrh
PDF suborOznam / Výpis z registra trestov, Odpis registra trestov/
PDF suborInformácie o zmenách v súvislosti s novelou Z.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
PDF suborOznámenie o koncesii na služby
PDF suborZberný dvor - Lenčehel : Otváracie hodiny - zimný čas
PDF suborZmena sídla pobočky VŠZP v Galante
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
PDF suborOpatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi
PDF suborVyhlasovanie miestnym rozhlasom pre Fo a PO - Nariadenie starostu obce
PDF suborPozast. živnostenské opráv.
PDF suborUpozornenie

V našej obci je dobudovaná verejná kanalizácia, ktorej majiteľom a prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť... Čítať ďalej

Vydanie rybárskeho lístka

Informácia pre SHR

VZN 02/2012 o poskytovaní sociálnych služieb

VZN 01/2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani

Schválený rozpočet 2012-2014

VZN 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2012

Zmena rozpočtu obce 2011 - úplné znenie

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce