Denné hlásenia

 23.4.2019 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vGalante V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 16.04.2019 o 15:00 hod. až do odvolania V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 23.4.2019 Vážení občania! Obec Veľké Úľany, Komisia kultúry pri Obecnom zastupiteľstve v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom v tomto roku už po 30. – krát organizujú tradičný Majáles na námestí Slobody. Ako každý rok, aj teraz by sme chceli, aby tento deň bol sviatkom všetkých občanov našej obce, sviatkom jari, radosti a mladosti. Program miestnych osláv bude nasledovný Dňa 30. apríla utorok o 18.00 hodine sa uskutoční stavanie mája na námestí. 1. Mája 2019 streda O 15.30 hodine sa začína pestrý kultúrny program na prírodnom javisku, v ktorom účinkujú deti z materských a základných škôl, súbory moderného tanca z tanečnej školy F Dance Center. O 18,00 hodine sa uskutoční vylosovanie prvomájovej tomboly, do ktorej venovali ceny miestne organizácie, podniky a podnikatelia našej obce. O 19,30 Prvomájová veselica Všetkých občanov srdečne pozývame!

 23.4.2019 Pracovná agentúra reQuest, spol. s.r.o. ponúka voľné pracovné miesto pre mužova ženy na pozíciu: Balič ovocia a zeleniny. Vyžadujú dobrý zdravotný stav, zručnosť a spoľahlivosť. Informovať sa možno na t.č. 0915 953 631, alebo osobne na adrese: Šaľa, ul. Pázmánya 49/3 v budove Merusu.

 17.4.2019 Západoslovenská energetika oznamuje že od 20.apríla 2019 budú vykonávať odpočet elektromerov. Prosia obyvateľov, aby umožnili prístup k elektromerom.

 16.4.2019 Miestne kultúrne stredisko a Miestna organizácia Csemadoku srdečne pozýva občanov na hosťujúce vystúpenie Divadla Teátrum z Komárna, ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla v nedeľu o 17.00 hodine v kultúrnom dome. Súbor sa predstaví divadelnou hrou Pála Csákyho: Virágeső (Kvetov dážď). Hosťom popoludnia bude aj autor hry a čestný občan našej obce Pál Csáky. Vstup je bezplatný. Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť čestné vstupenky v kultúrnom dome do 26. apríla, alebo hodinu pred predstavením. Všetkých milovníkov divadla srdečne očakávajú organizátori.

 9.4.2019 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 27. apríla sa v areály rybníka LOTOS-LAKE uskutočnia rybárske preteky so začiatkom o 7,00 hodine. Štartovné je 25 € a v cene lístka je porcia gulášu. Informácie a rezervácia je na t.č. 0905 605 661 v bufete rybníka. O občerstvenie, tombolu a dobrý športový zážitok je postarané.

 8.4.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante nariaďuje fyzickým ako aj právnickým osobám vykonať celoplošnú celoobcenú povinnú deratizáciu – reguláciu živočíšnych škodcov Občania majú vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, objekty musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov. Podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby, na skládkach komunálneho odpadu. Realizácia deratizácie musí byť efektívna, musí byť uskutočnená buď prostredníctvom firiem, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie, alebo svojpomocne, komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na tento účel. Prosíme občanov, aby tejto výzve venovali náležitú pozornosť, a deratizáciu vykonali vo svojom záujme.

 1.4.2019 Informujeme občanov, že Verejnoprospešné služby obce budú každý piatok v týždni odvážať pokosenú trávu a orezy zo stromov a kríkov. Tráva musí byť vo vreciach, konáre a orezy musia byť zviazané. Tráva a konáre musia byť vyložené pred domy a byty do 7,00 hodiny. Upozorňujeme obyvateľov, aby určený čas dodržali.

 27.3.2019 V areáli rybníka Lotos Lake s.r.o. sa bude organizovať cez letné prázdniny denný letný tábor Dobrodruhov v termíne od 29.7.2019 do 2.8.2019. Bližšie informácie a prihlášky na t.č. 0918 262 149 alebo na emailovej adrese: nika.bachratamail.com

 19.3.2019 Oznamujeme obyvateľom, že aktualizáciu a čiastkové zmeny cestovného poriadku autobusovej dopravy od 24.3.2019 nájdete na internetovej stránke obce, ako aj na oznamovacej tabuli na obecnom úrade.

 18.2.2019 Tomáš Rybár oznamuje, že v miestnom zdravotnom stredisku otvorili ordináciu Medi Reh,s.r.o., kde bude ordinovať MUDr. Matej Fülöp. Budú poskytovať služby ako sú masáže, elektroliečba a magnetoterapia. Informácie poskytnú na t.č. 0949 200 876.

 23.1.2019 Oznamujeme obyvateľom, že informačný materiál Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta pre chovateľov "Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu". nájdete na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. Tlačivá na Registráciu chovu 1 ks OŠ" a "Predaj 1 ks OŠ" občanom, ktorí už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie sú registrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. budú mať záujem o kúpu jednej ošípanej na domácu spotrebu od registrovaného chovateľa si môžete prevziať aj na Obecnom úrade.

 27.12.2018 STRÁNKOVÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU od 2.1.2019 Prosíme Vás, aby ste dodržiavali stránkové hodiny obecného úradu, ktoré boli ustanovené nasledovne: PONDELOK: 7.00 – 11,30 a od 12,00 – 16,00 UTOROK: 7,00 – 11,30 a od 12,00 – 14,30 /nestránkový deň/ STREDA: 8.00 – 11,30 a od 12,00 – 18,00 ŠTVRTOK: 7,00 – 11,30 a od 12,00 – 14,30 /nestránkový deň/ PIATOK: 7.00 – 12.30

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 23.4.2019  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného ...
  • 23.4.2019  Vážení občania! Obec Veľké Úľany, ...
  • 23.4.2019  Pracovná agentúra reQuest, spol. s.r.o. ...
archív hlásení

Vizualizácie kúpaliska vo V.Ú.

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce