Údaje

Veľké Úľany ležia na juhozápadnom Slovensku na Podunajskej nížine medzi Malým Dunajom a Čiernou Vodou, 15 km juhovýchodne od Senca a 12 km juhozápadne od Galanty pri štátnej ceste medzi Bratislavou a Nitrou.

Prvá písomná spomienka: 1221 - pod názvom Fudemus
Rozloha: 4185 ha
Časti obce: Veľké Úľany, Lencsehely, Sedín, Hajmáš, Ekoosada
Zdravotníctvo: Obvodný lekár, detský lekár, zubný lekár, kardiologická ambulancia, lekáreň
Kostoly: Katolický, evanjélický
Školy: Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Mihálya Borsosa, Materská škola s výchovným jazykom maďarským , Materská škola s výchovným jazykom slovenským

Obyvateľstvo Veľkých Úľan v zrkadle údajov sčítania ľudu

Rok
sčítania
Obyvateľov
celkom
Slov. nár. Maď. nár. Čes. nár. Róm. nár. Iné Nemec. Žid Českoslov.
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %
1880* 2383 184 7,72 2047 85,90 114 4,78 38
1890* 2471 36 1,46 2406 97,37 2 0,08 27
1900* 2706 42 1,55 2640 97,56 3 0,11 21
1910* 2709 16 0,60 2679 98,89 14
1921* 3005 2971 98,87 14 0,47 3 5 12
1930* 3005 2844 85,95 63 2,10 3 44 355
1941* 3515 13 0,36 3473 98,80 25 0,71 4
1950* 3266 2218 67,91 1008 30,86 40 1,22
1961* 3790 922 24,33 2868 75,67
1970* 3854 705 18,30 3113 80,77 10 0,30 26 0,67
1980 4248 1011 23,80 3205 75,45 28 0,70 4 0,09
1991 4149 1002 24,15 3088 74,43 17 0,40 38 0,90 4 0,09
2001 4180 1164 27,87 2971 71,08 17 0,40 16 0,40 12 0,29
2011 4330 1468 33,90 2757 63,67 15 0,35 27 0,62 63 1,45

Rok
sčítania
Obyvateľov
celkom
Slov. nár. Maď. nár. Čes. nár. Róm. nár. Iné Ukrain. Rumun. Rus. Talian. Poľs. Nezistená
Počet % Počet % Počet % Počet %
2021 4665 1940 41,59 2503 53,65 16 0,34 2 0,04 6 1 20 3 3 2 169
*bez obce Švehlovo (Nové Osady)
Národnostné zloženie obyvateľstva obce vykazuje v rokoch 1945 – 1948 zmeny dôsledku reslovakizácie a vysídlenia časti obyvateľstva.

Rok štatistiky 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1991 2001 2011 2021
Rímskokatolícke 2295 2372 2586 2613 2905 3206 3150 3511 3512 3252
Gréckokatolícke 2 7 8 35
Evanjelické 8 4 4 28 188 200 168 158
Izraelita 72 94 105 88 28 54
Reformovaná cirkev 4 12 1 22 27 28
Bez vyznania 16 5 7 3 20 496 396 449 973
Iné 313 44 166 219
Obyvateľov spolu 2383 2471 2706 2709 3005 3309 4149 4180 4330 4665

Štatút obce

Štatút obce (PDF)

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 24.6.2024  Oznamujeme obyvateľom, že detské ihrisko ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce