Ostatné dokumenty

Zobrazujem 1-20 z 416« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  ďalšia »
Dátum
zverejnenia
Dátum
dokumentu
TypNázovPopisDokument
2022-11-242022-11-24Úradná tabuľaStarosta obce V.Ú. zvoláva 1. plánované - verejné zasadnutie OZStarosta obce V.Ú. zvoláva 1. plánované - verejné zasadnutie OZ vo V.Ú., ktoré sa bude konať dňa 30.11.2022 o 18.00 hod.PDF (0.33 MB)
2022-11-232022-11-23UznesenieUznesenie z neplánovaného zasadnutia OZ vo V.Ú. konaného dňa 21. októbra 2022Uznesenie z neplánovaného zasadnutia OZ vo V.Ú. konaného dňa 21. októbra 2022PDF (0.08 MB)
2022-11-232022-11-23ZápisnicaZápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ vo V.Ú., konaného dňa 21. októbra 2022Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ vo V.Ú., konaného dňa 21. októbra 2022PDF (0.25 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN obce V.Ú. č. 3/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovVZN obce V.Ú. č. 3/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce V.Ú.PDF (0.67 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN o miestnych daniach obce V.Ú. č. 6/2017VZN o miestnych daniach obce V.Ú. č. 6/2017PDF (0.09 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNDodatok č. 1 k VZN č.3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. službyDodatok č. 1 k VZN č.3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby v obci V.Ú.PDF (0.05 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN č.8/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klVZN č.8/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec V.Ú.PDF (0.04 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce V.Ú.VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce V.Ú.PDF (0.27 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN o miestnych daniach obce Veľké Úľany č. 4/2015VZN o miestnych daniach obce Veľké Úľany č. 4/2015PDF (0.16 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN obce V.Ú. č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpadVZN obce V.Ú. č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpadPDF (0.05 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN obce V.Ú. č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvojVZN obce V.Ú. č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvojPDF (0.99 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN č. 3/2017 o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informáciVZN č. 3/2017 o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajovPDF (0.25 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN o miestnych daniach obce V.Ú. č. 6/2016VZN o miestnych daniach obce V.Ú. č. 6/2016PDF (0.15 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci V.VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci V.Ú.PDF (0.22 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN obce V.Ú. č. 2/2015 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké ÚľanyVZN obce V.Ú. č. 2/2015 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké ÚľanyPDF (0.13 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN obce V.Ú. č. 5/2015 o miestnom poplatku za komun. odpad a poplatku za drobný stavebný odpadVZN obce V.Ú. č. 5/2015 o miestnom poplatku za komun. odpad a poplatku za drobný stavebný odpadPDF (0.1 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN č.1/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce V.Ú.VZN č.1/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce V.Ú.PDF (0.56 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN obce V.Ú. č. 5/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpadVZN obce V.Ú. č. 5/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpadPDF (0.22 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN o miestnych daniach obce V.Ú. č. 4/2018VZN o miestnych daniach obce V.Ú. č. 4/2018PDF (0.26 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN obce V.Ú. č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovVZN obce V.Ú. č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostr. iných médií v čase volebnej kampane na území obce V.Ú.PDF (1.19 MB)
Zobrazujem 1-20 z 416« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  ďalšia »

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obcekoronavirus