Údaje

Veľké Úľany ležia na juhozápadnom Slovensku na Podunajskej nížine medzi Malým Dunajom a Čiernou Vodou, 15 km juhovýchodne od Senca a 12 km juhozápadne od Galanty pri štátnej ceste medzi Bratislavou a Nitrou.

Prvá písomná spomienka: 1221 - pod názvom Fudemus
Rozloha: 4185 ha
Časti obce: Veľké Úľany, Lencsehely, Sedín, Hajmáš
Zdravotníctvo: Obvodný lekár, detský lekár, gynekológ, 2 zubní lekári, lekáreň
Kostoly: Katolícky, evanjelický
Školy: Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Mihálya Borsosa, Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Materská škola s výchovným jazykom slovenským

Obyvateľstvo Veľkých Úľan v zrkadle údajov sčítania ľudu

Rok
sčítania
Obyvateľov
celkom
Slov. nár. Maď. nár. Čes. nár. Róm. nár. Iné
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %
1950* 3266 2218 68,75 1008 31,25 - - - - - -
1961* 3790 922 24,33 2868 75,60 - - - - - -
1970* 3854 705 18,30 3113 81,30 10 0,3 - - 26 0,67
1980 4248 1011 23,80 3205 75,40 28 0,70 - - 4 0,09
1991 4149 1002 24,15 3088 74,40 17 0,40 38 0,90 4 0,09
2001 4180 1164 27,87 2971 71,08 17 0,40 16 0,38 12 0,29
2011 4330 1468 33,90 2757 63,67 15 0,35 27 0,62 63 1,45
*bez obce Švehlovo (Nové Osady)
Národnostné zloženie obyvateľstva obce vykazuje v rokoch 1945 – 1948 zmeny dôsledku reslovakizácie a vysídlenia časti obyvateľstva.

Rok štatistiky 1991 2001 2011
Rímskokatolícke 3150 3511 3512
Gréckokatolícke 2 7 8
Evanjelické 188 200 168
Reformovaná cirkev - 22 27
Bez vyznania 496 396 449
Iné 313 44 166
Obyvateľov spolu 4149 4180 4330

Štatút obce

Štatút obce (PDF)

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce