Oznamy

PDF suborVigyázzunk idős szeretteinkre!
PDF suborA Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának intézkedése a közegészségügyi vészhelyzet idejére
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - uzatvorenie prevádzok, režimové opatrenia
PDF suborOdporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID - 19 pri predaji potravín
PDF suborUsmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zmena režimových opatrení
PDF suborUznesenie vlády SR č. 169 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
PDF suborOznam pre seniorov - Tájékoztató a község időskorú polgárai számára
PDF suborMetodické usmernenie pre poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti v domácom/sociálnom prostredí pacientov
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - pozastavenie poskytovania sociálnych služieb
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zákaz hromadných podujatí
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - povinnosť nosiť rúško
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zákaz prevádzok v nedeľu
PDF suborZriadenie bankového účtu na dobrovoľné finančné príspevky-Bankszámlanyitás adományozási célra
PDF suborOtváracie hodiny - Pošta Veľké Úľany
PDF suborPríloha č. 1/ k §2 odsek 6 VZN Obce Veľké Úľany č. 4/2020
PDF suborDočasné úradné hodiny na Obecnom úrade- Ideiglenes ügyfélfogadás a községi hivatalban
PDF suborZápisnica č. 3/2020 zo zasadnutia rozšíreného Krízového štábu Obce Veľké Úľany zo dňa 19.3.2020
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa: 16.3.2020
PDF suborZápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia rozšíreného Krízového štábu Obce V.Ú. zo dňa 16.3.2020
PDF suborOznam MUDr. Anny Pomothyovej - MUDr. Anna Pomothyová közleménye
PDF suborZmena úradných hodín pre klientov ÚPSVaR Galanta s účinnosťou od 16.3.2020
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
PDF suborVerejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
PDF suborOznam o zatvorení miestneho trhoviska - Értesítés a helyi piactér bezárásáról
PDF suborOznam ÚPSVaR - A MSZCsK Értesítése
PDF suborOpatrenia na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu
PDF suborVerejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
PDF suborVerejná vyhláška o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
PDF suborZápisnica zo zasadnutia Krízového štábu vo Veľkých Úľanoch dňa 9. marca 2020
PDF suborUsmernenia k šíreniu koronavírusu -Výzva , A koronavírus terjedésével kapcsolatban kiadott rendelet -Felhívás
PDF suborOdporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
PDF suborMapa prímestských autobusových liniek
PDF suborUpozornenie-Figyelmeztetés
PDF suborInformačný leták 2
PDF suborInformačný leták 1
PDF suborRegistrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
PDF suborPredaj ošípanej na domácu spotrebu - tlačivo
PDF suborPostup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu
PDF suborUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
PDF suborZber triedeného odpadu 2020 - A szelektált hulladék gyűjtése 2020
PDF suborZmeny cestovných poriadkov od 15.12.2019 do 12.12.2020
PDF suborOznam ZsVS, a.s
PDF suborBezpečne na cestách - vráťme sa domov bezpečne
PDF suborVýzva Západoslovenskej distribučnej a.s.
PDF suborPredchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - Oznámenie
PDF suborZabezpečenie ročnej revízie komínov a odborný servis plynových kotlov - Oznámenie
PDF suborSTRÁNKOVÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU od 1. októbra 2019
PDF suborOznam MUDr. Anny Pomothyovej - MUDr. Anna Pomothyová közleménye
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - odvolanie
PDF suborOznámenie Finančnej správy: eKasa
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom - Oznámenie
PDF subor" Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období" -Upozornenie
PDF suborČiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 24.3.2019
PDF suborUpozornenie: Orez a výrub drevín
PDF suborUpozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných
PDF suborPredchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - Oznámenie
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru -odvolanie
PDF suborNové povinnosti majiteľov psov -A kutyatulajdonosok új kötelességei
PDF suborInformácia o separovanom zbere umelej hmoty-Mit kell tudni a műanyagok szelektív gyűjtéséről
PDF suborZberný dvor - Lenčehel: Otváracie hodiny - letný čas
PDF suborZa rok 2016 bola obec V. Ú. vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja
PDF suborRevízia komínov a kotlov
PDF suborZberný dvor - Lenčehel : Otváracie hodiny - zimný čas

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce