Denné hlásenia

 11.12.2018 Oznamujeme obyvateľom, že Moruša centrum prijíma objednávky na živých kaprov. Objednávky môžete odovzdať priamo v obchodoch potravín Záhončík a v Moruša centre. Ryby sa budú predávať 21. decembra v piatok ráno od 8,00 hodiny.

 10.12.2018 Starosta obce Veľké Úľany zvoláva 2 verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12. decembra 2018 so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 10.12.2018 Tisztelt Lakosok! A magyar tanítási nyelvű óvoda vezetősége, kollektívája és a gyerekek tisztelettel meghívják Önöket az ünnepi karácsonyi műsorukra, amely 2018.december 13-án, csütörtökön, 15:45 órai kezdettel lesz a helyi kultúrházban. Mindenkit szeretettel várnak!

 10.12.2018 Miestna organizácia ZŤP oznamuje svojim členom, že usporiada 1 dňový zájazd na kúpalisko do Dunajskej Stredy dňa 13.decembra vo štvrtok. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Köglerovej. Odchod autobusu bude ráno o 8,00 hodine zo zastávky pri cintoríne.

 5.12.2018 Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkých Úľanoch, oznamuje, že usporiada Silvestrovskú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 31.12.2018 v Dome služieb vo Veľkých Úľanoch so začiatkom o 19,00 hodine. Vstupné na jednu osobu je 25 €. Vstupenky si môžu záujemcovia zakúpiť u veliteľa DHZ, alebo v MKS O dobrú zábavu sa postará skupina Renova II + Albert Každého záujemcu srdečne očakávajú.

 4.12.2018 Samospráva klubu dôchodcov Zlatý dážď srdečne pozýva svojich členov na predvianočné posedenie, ktoré sa bude konať dňa 12. decembra 2018 o 15,00 hodine v Dome služieb. O občerstvenie a o príjemnú atmosféru je postarané. Každého srdečne očakávajú.

 4.12.2018 Celoštátne zmeny cestovných poriadkov od 9. decembra 2018 do 14. decembra 2019 sú k nahliadnutiu na webovom sídle obce v sekcii "OZNAMY" a na informačnej tabuli na Obecnom úrade.

 4.12.2018 Vážení obyvatelia! Pri príležitosti adventného obdobia samospráva našej obce srdečne pozýva všetkých svojich dôchodcov od 62 rokov v sobotu 15. decembra na 11,00 hod. do kultúrneho domu kde si môžete prevziať vianočné kolekcie, ktoré ako každý rok pre Vás nachystala samospráva našej obce. Ďalej Obec Veľké Úľany Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia na námestí našej obce. Na vianočných trhoch si môžete zakúpiť krásne vianočné ozdoby, ktoré pripravili deti a pedagógovia našich materských a základných škôl, ako aj rôzne vianočné dobroty našich podnikateľov.

 30.11.2018 Miestne kultúrne stredisko oznamuje občanom, že pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov sa v kultúrnom dome opäť uskutoční vianočný predaj kníh. Ponúkajú široký sortiment slovenských a maďarských kníh. Návštevníkov očakávajú do 20. decembra denne od 8.00 do 17.00 hodiny .

 22.11.2018 Oznamujeme obyvateľom, že obec prijala všeobecne záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Veľké Úľany. VZN č. 2/2018 je k nahliadnutiu na internetovej stránke obce, ako aj na obecnom úrade. Prosíme obyvateľov o dodržiavanie predpisov uvedených v tomto všeobecno - záväznom nariadení.

 2.10.2018 Oznamujeme obyvateľom, že Zelená Dolina s.r.o. z poverenia Západoslovenskej distribučnej a.s. bude vykonávať v mesiacoch október až december okliesňovanie, a výrub stromov a drevín, ktoré sa nachádzajú v okolí alebo bezprostrednej blízkosti elektrického vedenia. V zmysle zákona o energetike majú právo vstúpiť na dotknuté pozemky. Vopred sa ospravedlňujú za dočasné obmedzenie a ďakujú za Vašu trpezlivosť.

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 11.12.2018  Oznamujeme obyvateľom, že Moruša centrum ...
  • 10.12.2018  Starosta obce Veľké Úľany zvoláva ...
  • 10.12.2018  Tisztelt Lakosok! A magyar tanítási ...
  • 10.12.2018  Miestna organizácia ZŤP oznamuje svojim ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce