Denné hlásenia

 5.-10.5.2021 Firma LOTOS LAKE s.r.o. vo Veľkých Úľanoch, príjme do trvalého pracovného pomeru obsluhu do bufetu a porybného. Bližšie informácie poskytujú na t.č. 0905 605 661

 5.-10.5.2021 Kvetinárstvo Velvet Rose na ulici Školskej oznamuje, že ponúka na predaj rôzne druhy sadeníc, paprikové, paradajkové, zelerové, uhorkové planty a baklažán. Kvetinárstvo je otvorené v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hodiny, v sobotu od 8:00 do 12:00 a v nedeľu od 10:00 do 12:00 hod. Sadenice je možné si objednať aj vo väčšom množstve na t.č. 0907 789 588.

 5.-14.5.2021 Vedenie materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje záujemcom, že zápisy do MŠ na školský rok 2021/22 sa konajú od 3.mája do 14. mája. Podávanie žiadosti sa odporúča elektronicky alebo osobne v budove materskej školy maďarskej, každý deň od 8:00 do 12:00 hodiny. Bližšie informácie dostanete na tel čísle: 0915981344.

 3.-13.6.2021 Oznamujeme obyvateľom, že asistované sčítanie obyvateľov sa na Slovensku, teda aj v našej obci bude realizovať od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. V uvedenom termíne budú k dispozícii stacionárni a mobilní asistenti obyvateľom Veľkých Úľan. Na obecnom úrade je zriadené kontaktné miesto v kancelárii matrikárky a prednostky obecného úradu, kde so sčítaním bude obyvateľom pomáhať stacionárny asistent v stránkových hodinách obecného úradu. V prípade požiadania aj v nestránkových hodinách. Vymenovaní sú aj mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa a sčítajú ho v prípade, ak o túto službu požiada. Žiadame tých obyvateľov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli sčítať sami prostredníctvom elektronického formulára, aby svoju požiadavku na elektronické sčítanie nahlásili na obecnom úrade osobne, alebo na telefónnom čísle 031/ 78 78 108. Upozorňujeme obyvateľov, že sčítať sa je zákonom daná povinnosť a pri nesplnení tejto povinnosti je možnosť udeliť sankciu.

 3.-3.5.2021 Štefan Szuda kpt. Jána Nálepku 855 ponúka na predaj novú cibuľku, reďkovku a rôzne druhy priesad a plánt: rajčiny, papriky, uhorky, zeler a kaleráb.

 28.-28.4.2021 Oznamujeme obyvateľom, ktorí ešte neprevzali kompostéry, že tak môžu urobiť v sobotu 1. mája 2021 od 8:00 do 11:30 hod. na konci ulice Školskej v areáli INCOMED.

 27.-27.4.2021 Obec Veľké Úľany žiada tých občanov, ktorým ešte neoznačili smetné nádoby, aby ich vyložili na verejne prístupné miesto s číslom domu a ponechali ich pred domom až kým nebude smetná nádoba označená. Ďalej oznamuje, že od budúceho týždňa neoznačené smetné nádoby nebudú vyprázdnené.

 28.-16.5.2021 Vážení obyvatelia! Obec Veľké Úľany oznamuje, že dňa 15. mája 2021 so začiatkom o 8,00 hodine sa v areáli lesoparku otvoria brány I. veľkoúľanských farmárskych trhov. Žiadame týmto pestovateľov, chovateľov, výrobcov produktov z vlastných surovín, ktorí majú záujem ponúknuť svoje produkty na predaj, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 0910 760 993, kde Vám poskytnú bližšie informácie. Zároveň žiadame predávajúcich, aby svoju účasť nahlásili do 08.05.2021 .

 26.-26.4.2021 Anna Hollósiová, Leninova 61 ponúka na predaj široký sortiment paprikových a paradajkových priesad, priesady kalerábu, hlávkového šalátu, zeleru a šalátových uhoriek a rôzne druhy byliniek.

 22.-22.4.2021 Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že od 22.4.2021 bude prebiehať označovanie smetných nádob na uliciach: 1. Mája, 9. Mája, Jazerná, Parková, Sadová, Úzka, Družstevná, Záhradnícka, Mlynská, Cukrovarská, Pusta a Tehelná, Ekoosada, Nové Osady . Žiadame obyvateľov , aby ponechali svoje smetné nádoby na verejne prístupnom mieste a označili ich číslom domu pokiaľ nádoby nebudú označené. Označovať sa budú aj nádoby, z ulíc ktoré neboli označené minulý týždeň.

 22.-22.4.2021 Oznamuje obyvateľom, že dňa 24. apríla 2021v sobotu na miestnom trhovisku budú predávať ovocné stromy.

 22.-22.4.2021 Rímskokatolícky farský úrad Vo Veľkých Úľanoch oznamuje, že účasť na sv. omšiach podľa novej vyhlášky je možná v našom kostole len pre 30 ľudí. Preto bude sv. omša aj v sobotu večer o 18.00 hod. a v nedeľu o 8.00 hod a o 9.30 hod.

 21.-21.4.2021 Vážení občania! Obec Veľké Úľany, v spolupráci so spoločenskými organizáciami a inštitúciami obce organizuje pri príležitosti „Dňa Zeme“ dňa 24. apríla 2021 v sobotu ráno od 8,00 do 12,00 hodiny veľké jarné upratovanie našej obce. Obyvatelia sa do jarného upratovania môžu zapojiť cez jednotlivé spoločenské organizácie a inštitúcie obce. Zároveň žiada majiteľov a prevádzkovateľov podnikov v obci, aby sa do tejto akcie zapojili, a upratali okolie svojich prevádzok. Tých občanov, ktorí sa nemôžu zúčastniť akcie, žiadame, aby si skrášlili okolie svojich domov.

 27.-27.4.2021 Autoškola Jurík so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 3. mája 2021 so začiatkom o 17:00 hodine otvára vodičský kurz vo Veľkých Úľanoch na osobný automobil a na všetky kategórie motocyklov. V ponuke majú aj výcvik na osobný automobil s automatickou prevodovkou. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Zápis bude prebiehať za prísnych hygienických podmienok. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz a vlastné pero. Bližšie informácie poskytujú na tel. č. 0903 46 22 43 alebo osobne v miestnom kultúrnom stredisku v deň zápisu medzi 17:00 a 18:00 hodinou.

 16.-16.4.2021 Oznamujeme obyvateľom, že od pondelka, 19. apríla 2021 bude príjem stránok na obecnom úrade v riadnom režime : v pondelok od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00 hodiny stredu od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hodiny piatok od 7:00 do 12:30. V utorok a štvrtok nie je na obecnom úrade príjem stránok, okrem súrnych prípadov, ako je úmrtie.

 14.4.2021 Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že od 15.4.2021 do 17.4.2021 bude prebiehať označovanie smetných nádob na uliciach: Štefana Majora, Sládkovičovská, Leninová, Bagrová, Zoltána Fábryho, Komenského, Hlavná, Cintorínska Kaplnská, Školská. Žiadame obyvateľov, aby v tomto termíne ponechali svoje smetné nádoby na verejne prístupnom mieste a označili ich číslom domu. V tomto termíne sa budú označovať aj nádoby z ulíc ktoré neboli označené minulý týždeň.

 8.4.2021 Dňa 10.4.2021 na miestnom trhovisku budú predávať ovocné stromy a konzumné zemiaky.

 8.4.2021 Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že v dňoch 9. a 10.4.2021 bude prebiehať označovanie smetných nádob na uliciach: Krajná, Fučíkova, kpt. Nálepku, SNP, Robotnícka, Pionierska, Krížna, Nová, Budovateľská, Piesková, Kováčska, Lieskovského. Žiadame obyvateľov, aby v tomto termíne ponechali svoje smetné nádoby na verejne prístupnom mieste a označili ich číslom domu.

 6.4.2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante nariaďuje fyzickým ako aj právnickým osobám vykonať celoplošnú povinnú deratizáciu – reguláciu živočíšnych škodcov v termíne od 8. apríla do 17. mája 2021. Fyzické osoby sú povinné vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch. Objekty v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov. Podnikatelia a právnické osoby sú povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby, na skládkach komunálneho odpadu. Realizácia deratizácie musí byť efektívna, musí byť uskutočnená prostredníctvom firiem, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie, alebo svojpomocne, komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na tento účel. Prosíme občanov, aby tejto výzve venovali náležitú pozornosť, a deratizáciu vykonali vo svojom záujme.

 5.-9.5.2021 Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že víkendové bezplatné testovanie sa uskutoční 8. mája 2021 v sobotu v čase od 8:00 do 17:00 hod. v miestnom kultúrnom stredisku. Žiadame obyvateľov, aby si zabezpečili termíny na testovanie cez web stránku obce alebo na tel. číslach 031 78 78 197 alebo 0911 954 170.

 26.-26.3.2021 Rímskokatolícky farský úrad vo Veľkých Úľanoch oznamuje veriacim, že veľkonočná spoveď a sväté prijímanie bude dňa 27. marca 2021, v sobotu od 15:00 do 16:30 a dňa 28. marca 2021 v nedeľu od 15:00 do 16:30 hod. pri lurdskej jaskyni za dodržania všetkých hygienických opatrení a potrebných odstupov.

 26.-26.3.2021 Záhradníctvo Pápay oznamujeme obyvateľom, že v sobotu 27. marca 2021 v sobotu na miestnom trhovisku budú predávať zeleninu a ovocie.

 26.-26.3.2021 Obecný úrad Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že sa dňa 27. marca 2021 v sobotu v sobášnej sieni obecného úradu v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodiny môžu zaregistrovať do systému odpadového hospodárstva a následne zaplatiť poplatok za služby v odpadovom hospodárstve. Platba je možná aj platobnou kartou.

 25.-31.3.2021 Oznamujeme obyvateľom, že zberný dvor od 25. marca 2021 až do odvolania bude zatvorený.

 25.-25.3.2021 * Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že dňa 26. a 27. marca 2021 v piatok a sobotu v čase od 8:00 do 17:00 hod. v miestnom kultúrnom stredisku sa uskutoční bezplatné testovanie. Prihlásiť sa je možné cez web stránku obce alebo na tel. číslach 031 78 78 197 alebo 0911 954 170.

 23.-23.3.2021 Oznamujeme obyvateľom, že v termíne od 25. marca 2021 bude prebiehať označovanie smetných nádob identifikátorom priradeným k danej domácnosti. Nálepky budú na nádoby umiestňovať poverení pracovníci. Žiadame obyvateľov, aby v tomto termíne ponechali svoje smetné nádoby na verejne prístupnom mieste, a označili ich číslom domu. Ďalej vyzývame tých obyvateľov, ktorí nie sú zaregistrovaní do systému odpadového hospodárstva aby tak urobili čo najskôr.

 9.-9.3.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR nebudú zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávať odpočet vodomerov v mesiaci apríl 2021 v obci Veľké Úľany. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 22. marca 2021 nahlásiť stav vodomeru na tel. čísla 0911 044 616 a 0911 044 617 v dňoch utorok až sobota v čase od 7:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav zákazníci môžu nahlásiť aj na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk Pri takomto nahlásení treba uviesť technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m³. Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. marcu 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

 25.-25.2.2021 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 27. februára 2021 v sobotu od 9:00 do 11:00 hodiny sa na miestnom trhovisku uskutoční zber papiera. Vykupujú sa časopisy, noviny, letáky, knihy bez tvrdých obalov a kancelársky papier. Papier je možné vymeniť za hygienické potreby. Kartóny sa nevykupujú. Bližšie informácie poskytujú na t.č. 0951 331 763

 23.-5.3.2021 Oznamujeme obyvateľom, že od stredy, 24. februára 2021 bude príjem stránok na obecnom úrade nasledovne: v stredu od 13:00 do 17:00 hodiny piatok od 7:00 do 11:00 hodiny. pondelok od 7:00 do 11:00 hodiny V utorok a štvrtok nie je na obecnom úrade príjem stránok. Ďalej oznamujeme tým obyvateľom, ktorí ešte nepodpísali vyhlásenie o odvoze komunálneho odpadu, že tak môžu urobiť v uvedených stránkových hodinách.

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce