Denné hlásenia

 15.1.2020 Personálna agentúra ABC JOBS ponúka voľné pracovné miesta v elektrotechnickom priemysle v Senci vo firme Display Service. Práca je vhodná pre mužov aj ženy vo veku od 18 rokov. Pracuje sa na 1 zmenu a ponúkaný plat je 610 € v hrubom plus dochádzkový bonus 150€ v hrubom na mesiac. Jedná sa o prácu na pracovnú zmluvu. Poskytujú stravný lístok v hodnote 4,20€ . Doprava do zamestnania je zabezpečená V prípade záujmu o ponúkanú prácu kontaktujte bezplatnú infolinku - 0800 800 019 .

 15.1.2020 Personálna agentúra reQuestspol s.r.o s 14 ročnou skúsenosťou na pracovnom trhu, Vám ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu : - Operátor výroby – rozdeľovanie umelých vlasov. Mzdové podmienky: - Základná hrubá mzda: 3,33-€/h, - Čistá mzda približne za mesiac je 680€. - Stravné lístky 3,83€/deň, - Práca je na jednu zmenu, - Preprava je zabezpečená zadarmo. Práca je vhodná hlavne pre ženy. Vyžadujeme dobrý zdravotný stav, dobrý zrak, precíznosť, zručnosť, spoľahlivosť. V prípade záujmu sainformujte telefonicky na telefónnom čísle 0915 /953 631. Životopisy posielajte na e-mailovú adresu: request@request.sk.

 13.1.2020  Miestne kultúrne stredisko a miestne organizácie pozývajú našich občanov, milovníkov tanca 20. Januára 2020 v pondelok o 14,00 hodine na tanec šťastia do kultúrneho domu.

 13.1.2020 Miestne kultúrne stredisko oznamuje len ženám od 18 rokov do 99 rokov, že 8. Februára 2020 od 19,00 hodine organizuje v kultúrnom dome fašiangový babský ples. Program plesu o 19,00 príchod bosoriek 20,00 zábava 23,00 hosť večera 24,00 tombola Do tanca hrá DJ Cini Vstupné 10,00 euro

 13.1.2020 Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu školenia bude Obecný úrad dňa 16.1.2020 zatvorený.

 10.1.2020 Oznamujeme obyvateľom, že v utorok 14. januára bude v miestnom kultúrnom dome predávať podnikateľ z Maďarska v čase od 9,00 do 13,00 hodiny, pánske obleky, nohavice, dámske kostýmy, vlnené kabáty, jesenné kabáty, kožené kabáty v širokom sortimente za výhodné ceny. Ak odovzdáte pri kúpe svoj starý oblek, alebo kabát, pri nákupe nového vám poskytnú 30 € zľavu.

 2.1.2020 Obecný úrad vyzýva tých občanov, u ktorých nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, ako nákup, predaj, dedenie nehnuteľnosti, stavba garáže, hospodárskej budovy, nadstavba alebo prístavba k rodinnému domu, vznik a zánik daňovej úľavy, že tieto zmeny treba nahlásiť na obecný úrad do 31. januára. Ďalej občania, ktorí do 31-ho decembra 2019 dovŕšili vek 65 rokov a držitelia preukazov ZŤP, môžu požiadať o daňovú úľavu z dane z nehnuteľnosti do 31-ho januára 2020 na obecnom úrade. Daň za psa sa platí, za psa staršieho ako 6 mesiacov bez ohľadu na rodokmeň . Daň bude vyrubená spolu s daňou z nehnuteľností. Daň za 1 psa činí 5 €. Daňovník je povinný nahlásiť psa, jeho uhynutie alebo stratu do 30 dní na obecný úrad. Poplatok za komunálny odpad platí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území obce užíva nehnuteľnosť. Ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu je 19 Eur na jednu osobu. Správca dane poplatok na písomnú žiadosť odpustí, alebo môže znížiť za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovanom období sa nezdržiaval na území obce, alebo plní vojenskú službu. Doklady treba predložiť do 30 dní odo dňa vzniku nároku na odpustenie poplatku. Poplatok obec nevyrubí poplatníkovi, ktorý sa na trvalom pobyte v obci nezdržiava a preukáže sa potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci alebo meste.

 31.12.2019 Západoslovenská Energetika Oznamuje obyvateľom, že v dňa 24. januára 2020 nebude dodávka elektrickej energie v čase od 7,30 do 13,30 hodiny Na uliciach: Leninová, Pusta, Tehelná, Záhradnícka, Školská Podrobný rozpis podľa čísiel domov nájdete na internetovej stránke obce alebo na oznamovacej tabuli obecného úradu.

 31.12.2019 Západoslovenská Energetika Oznamuje obyvateľom, že v dňa 23. januára 2020 nebude dodávka elektrickej energie v čase od 7,30 do 15,30 hodiny Na uliciach: 1. mája, 9. mája, Budovateľská, Leninová Podrobný rozpis podľa čísiel domov nájdete na internetovej stránke obce alebo na oznamovacej tabuli obecného úradu.

 30.12.2019 MUDr. Pomothyová prosí svojich pacientov, ktorí sú u nej registrovaní a zmenili zdravotnú poisťovňu, aby to nahlásili počas mesiaca január v ambulancii.

 30.12.2019 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 18. januára 2020 so začiatkom o 8,30 hodine sa uskutoční 17. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce v telocvični Základnej školy. Prihlásiť sa môžu 6 členné družstvá. Štartovné je 30 €. Prihlásiť sa možno na obecnom úrade alebo na t.č. 0905 550 989 u pána Zoltána Lencsésa

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce