Tlačivá na stiahnutie

Matričný úrad

NázovSúbor na stiahnutie
Žiadosť o uzavretie manželstvaPDF (0.3 MB)
Zápisnica o uzavretí manželstvaPDF (0.41 MB)
Poučenie pre snúbencovPDF (0.34 MB)
Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvodePDF (0.13 MB)

Miestne dane a poplatky

NázovSúbor na stiahnutie
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnostíPDF (1.47 MB)
Daňové priznanie k dani zo staviebPDF (0.89 MB)
Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom domePDF (0.97 MB)
Priznanie k dani za psaPDF (0.47 MB)
Príloha (Zníženie alebo oslobodenie od dane...)PDF (1.06 MB)
Dohoda (Spoluvlastníci nehnuteľnosti)PDF (0.28 MB)

Oddelenie sociálnych vecí

NázovSúbor na stiahnutie
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej službyPDF (0.19 MB)
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuPDF (0.19 MB)
Lekársky nález na účely konania vo veci poskytnutia sociálnej službyPDF (0.59 MB)

Ohlasovňa pobytu

NázovSúbor na stiahnutie
Súhlas s prihlásením občana na pobytPDF (0.17 MB)
Prihlasovací lístok na trvalý pobytPDF (0.27 MB)
Prihlasovací lístok na prechodný pobytPDF (0.27 MB)
Návrh na zrušenie trvalého pobytuPDF (0.26 MB)

Stavebný úrad

NázovSúbor na stiahnutie
Návrh - povolenie zmeny v užívaní stavbyPDF (0.51 MB)
Návrh - vydanie kolaudačného rozhodnutiaPDF (0.31 MB)
Žiadosť - odstránenie stavbyPDF (0.38 MB)
Žiadosť - potvrdenie veku stavbyPDF (0.14 MB)
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky/pretláčaniaPDF (0.2 MB)
Žiadosť - stavebné povoleniePDF (0.56 MB)
Žiadosť - určenie súpisného a orientačného číslaPDF (0.15 MB)
Žiadosť - vyjadrenie k projektuPDF (0.16 MB)
Žiadosť - výrub drevinyPDF (0.33 MB)
Žiadosť - zmena stavby pred dokončenímPDF (0.54 MB)
Ohlásenie drobnej stavbyPDF (0.16 MB)

SHR - Samostatne hospodáriaci roľník

NázovSúbor na stiahnutie
Samostatne hospodáriaci roľník - informáciePDF (0.79 MB)
Žiadosť - Ohlásenie Samostatne hospodáriaceho roľníkaPDF (0.13 MB)
Žiadosť - Zmeny v SHRPDF (0.25 MB)
Žiadosť - o pridelenie identifikačného čísla právnickej osobePDF (0.23 MB)
Žiadosť - právnickej osoby o zmenu údajovPDF (0.24 MB)
Žiadosť - fyzickej osoby - podnikateľa o zmenu údajovPDF (0.24 MB)

Všeobecné tlačivá

NázovSúbor na stiahnutie
Čestné vyhláseniePDF (0.09 MB)
SplnomocneniePDF (0.1 MB)
Ohlásenie - zriadenie prevádzky, určenie času predaja, času prevádzky služiebPDF (0.23 MB)
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatiaPDF (0.2 MB)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionáraPDF (1.35 MB)
Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie ( po uplynutí 1 roka)PDF (1.52 MB)

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 24.6.2024  Oznamujeme obyvateľom, že detské ihrisko ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce