Zmluvy

Zobrazujem 1-20 z 539« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  ďalšia »
Dátum
zverejnenia
a) Názov zmluvyb) Číslo zmluvyc)
Partner
d) Hodnotae) Dátum
uzavretia
Dokument
2018-11-29Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Kúpna zmluva č. V-4875/2018Obec Jánovce v zastúpení Ľudovít Dubaň, starosta obce, Obecný úrad č. 2, 925 22 Jánovce, IČO. 003060020.00 €2018-11-29PDF (0.73 MB)
2018-11-22Kúpna zmluva Konnex s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, IČO: 1763972712480.00 €2018-11-22PDF (0.29 MB)
2018-11-06Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou3/1000115068ZVS, a.s. P. Pázmanya 4, 927 00 Šaľa v zastúpení Ing. Róbert Izsóf, IČO: 365509490.00 €2018-11-05PDF (0.54 MB)
2018-10-26Zmluva o dieloKOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany 925 22, IČO: 4711790732596.56 €2018-10-26PDF (0.51 MB)
2018-10-26Kúpna zmluvaE. Lukáčová, M. Rákóczi, Z. Molnárová, P. Kotora, S. Kotorová, P. Potučeková, D. Bachratá, A. Némethová, Š.Horváth1498.00 €2018-10-26PDF (0.22 MB)
2018-10-18Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFPKŽP-PO4-SC431-2017-19/H347Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, v zast. Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801159977.13 €2018-10-18PDF (0.73 MB)
2018-10-18Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO4419012179Komunálna poisťovňa, VIG, Štefánikova 17 81105 Bratislava, IČO: 31595545708.88 €2018-10-18PDF (1.21 MB)
2018-10-18Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO4419012180Komunálna poisťovňa, VIG, Štefánikova 17 81105 Bratislava, IČO: 315955451340.00 €2018-10-17PDF (1.2 MB)
2018-10-17Dohoda o ukončení neživotného poistenia3131000603Komunálna poisťovňa, VIG, Štefánikova 17 81105 Bratislava, IČO: 315955450.00 €2018-10-16PDF (0.34 MB)
2018-10-15Dohoda č. 18/05/010/15 uzatv. podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znenÚPSVaR, Staničná 5, 924 01 Galanta, Mgr. Andrea Brunnerová, IČO: 307945360.00 €2018-10-11PDF (0.42 MB)
2018-10-12Zmluva o dielo č. 113/2018 "Environmentálny fond 2019"113/2018VF Project & Marketing s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa-Veča, IČO: 44487916600.00 €2018-10-12PDF (0.36 MB)
2018-10-05Zmluva o kontrolnej činnostiEKOTEC , spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava, IČO: 00687022230.00 €2018-10-05PDF (0.58 MB)
2018-10-04Poistná zmluva, Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla Komunálna poisťovňa, VIG, Štefánikova 17 81105 Bratislava, IČO: 315955451713.67 €2018-10-01PDF (2.21 MB)
2018-10-03Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 3002/18/010-ZZ-01č. 3002/18/010-ZZ-01OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 107000.00 €2018-10-03PDF (1.69 MB)
2018-10-03Zmluva o pristúpení k záväzku č. 3002/18/010-ZZ-04č.3002/18/010-ZZ-04OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 107000.00 €2018-10-03PDF (0.9 MB)
2018-10-02Zmluva č. 129979 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie129979 08U02Environmentálny fond, Martinská č. 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491120000.00 €2018-10-02PDF (1.84 MB)
2018-09-26Prílohy k zmluve : Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energ. nároč. KD v obci V.Ú.KOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany 925 22, IČO: 47117907168396.98 €2018-09-04PDF (0.1 MB)
2018-09-25Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP "Riešenie biol. rozložiteľných komunálnych odpadov v obci V.ÚOPKZP-PO1-SC111-2017-23/121Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, v zast. Slovenská agentúra ŽP, IČO: 00626031173085.00 €2018-09-24PDF (2.55 MB)
2018-09-20Dodatok č. 1 k dohode č. 18/05/060/102 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádz. nákl. chrán. dielneDodatok č. 1 k dohode č. 18/05/060/102ÚPSVaR, Staničná 5, 924 01 Galanta, Mgr. Andrea Brunnerová, IČO: 307945360.00 €2018-08-15PDF (0.19 MB)
2018-09-17Kúpna zmluvaObec Jánovce v zast. Ľudovít Dubaň, starosta obce, Obecný úrad č. 24, 925 22 Jánovce540.25 €2018-09-17PDF (0.29 MB)
Zobrazujem 1-20 z 539« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  ďalšia »
Archív starších zmlúv nájdete TU

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 11.12.2018  Oznamujeme obyvateľom, že Moruša centrum ...
  • 10.12.2018  Starosta obce Veľké Úľany zvoláva ...
  • 10.12.2018  Tisztelt Lakosok! A magyar tanítási ...
  • 10.12.2018  Miestna organizácia ZŤP oznamuje svojim ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce