Územný plán

Zmeny a doplnky č. 4/2022

01 - Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh, Návrh na vyňatie z PP
02 - Komplexný urbanistický návrh
03 - Verejné dopravné vybavenie
04 - Verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo
05 - Verejné technické vybavenie – energetika
06 - Návrh na vyňatie z PPF a LPF
07 - Ochrana prírody a tvorba krajiny – návrh MÚSES
Podklad 01 - Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh, Návrh na vyňatie z PP
Priesvitka na 01 - Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh, Návrh na vyňatie z PP
Správa Zmeny a doplnky 04
Správa Zmeny a doplnky 04 - informatívna príloha

Zmeny a doplnky č. 2/2008

Zmeny a doplnky textová časť (PDF)
Zmeny a doplnky grafická časť (PDF)
Zmeny a doplnky - uznesenie (PDF)

Zmeny a doplnky č. 1/2008

Zmeny a doplnky textová časť (PDF)
Zmeny a doplnky grafická časť (PDF)
Zmeny a doplnky - uznesenie (PDF)

Zmeny a doplnky č. 1/2007 - schválené 27.08.2008

Zmeny a doplnky textová časť (PDF)
Zmeny a doplnky grafická časť (PDF)
Zmeny a doplnky - uznesenie (PDF)

Pôvodné znenie - január 2007

Územný plán obce - uznesenie (PDF)
Územný plán obce - čistopis (PDF)
Záväzná časť územného plánu obce (PDF)
Územný plán obce - Širšie vzťahy (PNG)
Územný plán obce - Komplexný urbanistický návrh (PNG)
Územný plán obce - Verejné dopravné vybavenie (PNG)
Územný plán obce - Verejné technické vybavenie Vodné hospodárstvo (PNG)
Územný plán obce - Verejné technické vybavenie Energetika (PNG)
Územný plán obce - Návrh na vyňatie z PPF a LPF (PNG)
Územný plán obce - Ochrana prírody a tvorba krajiny (PNG)

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 17.7.2024   Majiteľ predajne Vina Market – ...
  • 16.7.2024  Oznamujeme obyvateľom, že dňa 18. ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce