Áltolános érvényű rendelet

Zobrazujem 21-40 z 84« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5  ďalšia »
Dátum
zverejnenia
Dátum
dokumentu
TypCímPopisDokument
2021-12-152021-12-15Všeobecne záväzné nariadenieVZN obce V.Ú. č. 6/2021 VZN obce V.Ú. č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce V.Ú.PDF (0.78 MB)
2021-12-152021-12-15Všeobecne záväzné nariadenieVZN o miestnych daniach obce Veľké Úľany č. 5/2021VZN o miestnych daniach obce Veľké Úľany č. 5/2021PDF (0.27 MB)
2021-12-152021-12-15Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 4/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Veľké ÚľanyVZN č. 4/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Veľké ÚľanyPDF (0.34 MB)
2021-12-152021-12-15Všeobecne záväzné nariadenie (dodatok)Dodatok k VZN č. 4/2020 Dodatok k VZN č. 4/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci V.Ú.PDF (0.8 MB)
2021-10-082021-10-08Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 2/2021 VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké ÚľanyPDF (3.18 MB)
2021-10-082021-10-08Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 3/2021 o určení spádových materských škôlVZN č. 3/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci V.Ú.PDF (0.89 MB)
2021-07-122021-07-12Všeobecne záväzné nariadenieVZN obce Veľké Úľany č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátovVZN obce Veľké Úľany č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátovPDF (0.92 MB)
2021-01-052021-01-05Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za rozvojVZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za rozvojPDF (1.17 MB)
2021-01-052021-01-05Všeobecne záväzné nariadenieVZN o miestnych daniach obce V.Ú. č.5/2020VZN o miestnych daniach obce V.Ú. č.5/2020PDF (4.5 MB)
2021-01-052021-01-05Všeobecne záväzné nariadenieVZN obce Veľké Úľany č. 7/2020 VZN obce Veľké Úľany č. 7/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce V.Ú.PDF (0.36 MB)
2021-01-052021-01-05Všeobecne záväzné nariadenieVZN obce V.Ú. č. 8/2020 VZN obce V.Ú. č. 8/2020 o nakladaní s odpadovými vodami na území obce Veľké ÚľanyPDF (0.22 MB)
2021-01-052021-01-05Všeobecne záväzné nariadenieVZN obce V.Ú. č. 9/2020VZN obce V.Ú. č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Komunitnom centre a v Stredisku osobnej hygieny vo V.Ú.PDF (0.38 MB)
2020-10-132020-10-13Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 4/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne službyVZN č. 4/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne službyPDF (0.27 MB)
2020-03-092020-03-09Všeobecne záväzné nariadenieVZN Obce V.Ú. o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území Obce Veľké Úľany č. 1/2020VZN Obce V.Ú. o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území Obce Veľké Úľany č. 1/2020PDF (0.44 MB)
2020-03-092020-03-09Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska Veľké ÚľanyVZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska Veľké ÚľanyPDF (0.11 MB)
2020-03-092020-03-09Všeobecne záväzné nariadenieVZN Obce Veľké Úľany č. 3/2020VZN Obce Veľké Úľany č. 3/2020 o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách, na miestnych komunikáciách a plochách na území Obce V.Ú.PDF (0.56 MB)
2020-01-072020-01-07Všeobecne záväzné nariadenieVZN obce V.Ú. č. 8/2019 VZN obce V.Ú. č. 8/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce V.Ú.PDF (9.83 MB)
2020-01-072020-01-07Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 9/2019 o miestnom poplatku za rozvojVZN č. 9/2019 o miestnom poplatku za rozvojPDF (0.74 MB)
2019-12-092019-12-09Všeobecne záväzné nariadenieVZN obce V.Ú. č. 4/2019VZN obce V.Ú. č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO -podnikateľom z rozpočtu Obce V.Ú.PDF (0.71 MB)
2019-12-092019-12-09Všeobecne záväzné nariadenieVZN obce V.Ú. č. 5/2019 o miestnych daniach obce V.Ú.VZN obce V.Ú. č. 5/2019 o miestnych daniach obce V.Ú.PDF (4.49 MB)
Zobrazujem 21-40 z 84« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5  ďalšia »
Fontos telefonszámok:

Szolgálatos rendfenntartók:0910 979 797
Térfigyelő rendszer irodája:0911 470 320
0911 470 327

Napi jelentés

  • 17.7.2024  A Vina Market – Fresh ...
  • 16.7.2024   Értesítjük a lakosokat, hogy 2024. ...
archív

Nagyfödémes a Facebook-on

Csatlakozzatok hozzánk, hogy a friss információkat egyenesen a saját FB oldalalatokon olvashassátok:

YouTube

Nagyfödémes község légi sétafelvétele