Anyakönyvi hivatal

Elérhetőség:

Anyakönyvvezető: Mgr. Katarína Sztraková
Nagyfödémesi Községi Hivatal, Nagyfödémesi Anyakönyvi Hivatal
Első emelet, 1.ajtó
matrika@velkeulany.sk
tel. 031/7878 108

Ügyfélfogadó órák:

Hétfő:7:00 - 11:3012:00 - 16:00
Szerda:7:00 - 11:3012:00 - 17.00
Péntek:7:00 - 12:30
Anyakönyvi kerület: Nagyfödémes, Jánosháza

SZÜLETÉSI ANYAKÖNYV

A születési anyakönyvi kivonat kiállítására az az anyakönyvi hivatal illetékes, ahol a gyermek megszületett.

Apasági nyilatkozat

A szülők az egybehangzó apasági nyilatkozatot megtehetik a gyermek megszületése előtt (ajánlott). Az apasági nyilatkozattételnél mindkét fél személyes jelenléte szükséges.

Szükséges iratok /mindkettő szülő esetében:
- érvényes személyi igazolvány
- elvált szülő esetében, jogerős bírósági határozat a válásról
- özvegy szülő esetében, halotti anyakönyvi kivonat

Illeték: illetékmentes

Kiskorú szülő esetében az apasági nyilatkozat kizárólag a bíróság előtt tehető meg!

HALOTTI ANYAKÖNYV

Haláleset

A halotti anyakönyvi kivonat kiállítására az az anyakönyvi hivatal illetékes, ahol a haláleset történt.

Szükséges iratok:
- a halotti szemléről készült feljegyzés, melyet az orvos állít ki
- az elhunyt személyi igazolványa
- az elhunyt hozzátartozójának adatai, ill. személyi igazolvány (általában az a személy, aki a temetéssel kapcsolatos ügyeket intézi)

A fent említett okmányok leadása után az ügyfél kézhez kapja a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetési támogatás kérelmet.

Illeték: illetékmentes

HÁZASSÁGI ANYAKÖNYV

Házasságkötés

Házassági kérvény

a) amennyiben a jegyesek közül legalább egynek az állandó lakhelye Nagyfödémesen vagy Jánosházán van.
A jegyesek személyesen jelennek meg az anyakönyvvezető előtt

Szükséges iratok
nőtlen, hajadon esetében
- a házasulandó születési anyakönyvi kivonata /eredeti példány/
- érvényes személyi igazolvány

elvált személy esetében
- a házasulandó születési anyakönyvi kivonata /eredeti példány/
- érvényes személyi igazolvány
- a házasságot felbontó jogerős bírói ítélet

özvegy esetében
- a házasulandó születési anyakönyvi kivonata /eredeti példány/
- érvényes személyi igazolvány
- az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Amennyiben a házasulandók egyházi házasságot kívánnak kötni Nagyfödémesen vagy Jánosházán, az anyakönyvvezető által igazolt házassági kérvényt leadják a plébániahivatalban, majd a házasságkötés után az anyakönyvezető kiállítja a házassági anyakönyvi kivonatot

Illeték: illetékmentes

b) amennyiben a jegyesek nem nagyfödémesi vagy jánosházi lakosok

Szükséges iratok
- az a) pontban találhatók szerint
- házassági kérvény
- házassági engedély, amelyet a lakhely szerinti anyakönyvi hivatal állít ki /egyházi házasságkötés esetében nem szükséges/

Illeték: 20 Eur

c) amennyiben a jegyesek a lakóhelyükön kívül kívánnak polgári házasságot kötni

Szükséges iratok
- az a) pontban találhatók szerint
- házassági kérvény

a Nagyfödémesi Anyakönyvi Hivatal által kiadott házassági engedély

Illeték: 20 Eur

d) kiskorúak esetében
a házasulandó születési anyakönyvi kivonata /eredeti példány/
érvényes személyi igazolvány
jogerős bírósági határozat, amely engedélyezi a kiskorú házasságát

e) külföldi állampolgárok esetében
a házasulandó születési anyakönyvi kivonata (eredeti példány vagy hiteles másolat + hivatalos fordítás)
érvényes személyi igazolvány vagy útlevél
az elváltaknál a házasságot felbontó jogerős bírói ítélet
az özvegyeknél az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
Amennyiben nem szlovák állampolgár, kíván Szlovákiában házasságot kötni, igazolnia kell, hogy a tervezett házasságkötésnek nincs akadálya. Továbbá szükséges az állandó lakhelyet és az állampolgárságot igazoló irat.

Az idegen nyelvű okiratokat Szlovákiában hivatalosan is bejegyzett fordítóval kell lefordíttatni. A lefordított okmányokat a házasságkötés tervezett időpontja előtt legalább 21 nappal javasolt az illetékes anyakönyvi hivatalban leadni további elbírálás céljából. Bizonyos országok állampolgárainak iratait ún. APOSTILLE-val illetve SUPERLEGALIZÁCIÓ-val is el kell látni. Erről az anyakönyvi hivatalban tájékoztatást kérhetnek.

Illeték: 70 Eur

A házasságkötési szertartások a Nagyfödémesi Községi Hivatal házasságkötő termében történnek: pénteken és szombaton 13:00 és 17:00 óra között illetékmentesen.

Többi napokon: hétfő, kedd, szerda, csütörtök - az illeték 20 Eur.

Házasságkötés a hivatalosan meghatározott helyen kívül
Illeték: 70 Eur

Névváltoztatás válás után

Válóper után a volt feleség ill. férj a házasság fennállása alatt viselt nevét viseli tovább automatikusan. Ha azonban valaki nem akarja a korábbi házassági nevét viselni, a válásról kiadott jogerős bírósági határozat után jogában áll a házasság előtt használt családnevét visszavenni. Ezt illetékmentesen megteheti a jogerős ítélettől számított 3 hónapon belül. A 3 hónap leteltével a családnév változtatását a Galántai Járási Hivatalban kérvényezheti.

Szükséges iratok:
- személyes jelenlét
- írásbeli kérvény
- érvényes személyi igazolvány
- házassági anyakönyvi kivonat
- jogerős bírósági határozat a válásról

Figyelmeztetés: Az előző családnév visszavételére (válás után) az az anyakönyvi hivatal illetékes ahol a házasságkötés megtörtént.

Illeték: illetékmentes

Sajátos jellegű /speciális/ anyakönyvi hivatal

A szlovák állampolgárok azon anyakönyvi eseteivel foglalkozik, melyek külföldön történtek. Olyan anyakönyvi kivonatokat honosít, melyeket a szlovák állampolgárok külföldön kaptak. Székhelye Pozsonyban /Bratislava/ van. A külföldön történt anyakönyvi események honosítására szolgáló kérvényt az állandó lakhely szerinti anyakönyvi hivatalban felülbírálják és a sajátos jellegű /speciális/ anyakönyvi hivatalba küldik beiktatás céljából. A sajátos jellegű anyakönyvi hivatal nem fogad ügyfeleket.

A kérvények mellé a következő okmányokat kell csatolni:
kérvény a születés, házasságkötés vagy haláleset bejegyzésére
a külföldön kiadott és esetenként APOSTILLE-val vagy SUPERLEGALIZÁCIÓ-val ellátott születési, házassági, vagy halotti anyakönyvi kivonat hiteles fordítása
érvényes személyi igazolvány
további okmányok, melyeket az anyakönyvi hivatalban pontosítanak
Ügyintézés tartama: 1 hónap

Illeték: 10 Eur

Anyakönyvi kivonat kiadása / Születési, házassági, halotti/


Szükséges iratok:
- érvényes személyi igazolvány
- személyes adatok az anyakönyvi kivonat kiállításához (név, dátum, stb...)
- személyes jelenlét, illetve írásbeli kérvény, mert ez az okmány csak személyesen vehető át, illetve az anyakönyvi kivonatot a törvény által megszabott személyek is átvehetik: törvényes gyám /szülő/ vagy családtag /házastárs, szülők, gyerekek, unokák, testvérek, vagy más közeli személy jogos érdek bemutatása után/. Az anyakönyvi kivonat hitelesített meghatalmazás alapján is kiadható.

Illeték: 5 Eur

Illetéktelen személyeknek anyakönyvi kivonat nem adható ki!

Letölthető nyomtatványok

CímFájl letöltése
Házasságkötési kérvényPDF (0.79 MB)
Jegyzőkönyv a házasság megkötésérőlPDF (0.52 MB)
A jegyespár tudnivalóiPDF (0.61 MB)
Bejelentés a házasságkötés előtt használt családi név felvételérőlPDF (0.24 MB)

Fontos telefonszámok:

Szolgálatos rendfenntartók:0910 979 797
Térfigyelő rendszer irodája:0911 470 320
0911 470 327

Napi jelentés

  • 29.9.2023  Bene Marianna értesíti, hogy 2023. ...
archív

Nagyfödémes a Facebook-on

Csatlakozzatok hozzánk, hogy a friss információkat egyenesen a saját FB oldalalatokon olvashassátok:

YouTube

Nagyfödémes község légi sétafelvétele