Riešenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci VÚwww.op-kzp.sk
www.sazp.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk

Údaje o projekte:

Prijímateľ: Obec Veľké Úľany
Názov projektu: Riešenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Úľany
Kód projektu: 310011L299
Celkové oprávnené výdavky: 173 085,00 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 164 430,75 EUR

Projekt je spolufinancovaný z finančných prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Ciele projektu

Zmena systému nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v aspekte zvýšenia miery zhodnocovania odpadov a zníženia množstva BRKO pridávaného do zmesového komunálneho odpadu.

Plánované výsledky projektu

Obstaranie záhradných kompostérov pre potreby obce Veľké Úľany a jej občanov. Kompostéry budú slúžiť na kompostovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov priamo v domácnostiach občanov a na verejných plochách v obci. V rámci projektu sa budú obstarávať nasledovné typy kompostérov:
  1. Záhradný kompostér s objemom 400 litrov - určený pre domácnosti s menšou výmerou zelených plôch a záhrad; 500 ks kompostérov
  2. Záhradný kompostér s objemom 1050 litrov -určený pre domácnosti s väčšou výmerou zelených plôch a záhrad; 850 ks kompostérov.
  3. Záhradný kompostér s objemom 1104 litrov - určený pre potreby obce na kompostovanie zelených odpadov z parkov, cintorína, prírodných, spoločenských, vzdelávacích a športových areálov ležiacich v intraviláne obce; 41 ks kompostérov

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce