Idegenforgalom

Idegenforgami nevezetességek közé tartozik a temető melletti emelkedőn épült Kálvária. Körte alakú átriumszerű térség. A déli és északi oldalon 7-7 kápolnaszerű mélyedést építettek az átrium falába, amelyek az udvar felé is kinyúlnak. Az átrium körtealakzatának csúcsán 1756-ban épült klasszicista stílusú kápolna van amelyet a Fájdalmas Szűz Máriáról neveztek el. A bejárati kőportál fölött tábla hirdeti, hogy a keresztút állomásait (stációit) Molnár László és özvegy Deák Mária építtette 1900-ban, s ugyanakkor újították fel a régi kápolnát is, vagyis Méhes Károly nyéki plébános működése idején. Bent a kápolnát poroszsüveg-boltozat fedi. A bejáratkét oldalán Szűz Mária, illetve Szent János evangélista barokk szobra áll, ezek a 18. szd. 2. harmadából valók. Az átrium közepén kőkereszt magasodik ezzel a felirattal: Ex voto Matkovics Andre(:) 1773. A Kálváriát 2004-ben SAPARD támogatásból újították fel.


A Szent Mihály arkangyalról elnevezett római katolikus templomot reneszánsz stílusban kezdték építeni 1594-ben. Az adatok szerint csak 1670-ben épült fel. A templomot 1718-ban építették hozzá a magas tornyot, a karzat 1750-ben készült. A templomot 1756-ban mellékhajóval toldották meg. 1958-ban renoválták. A boltozat festését a 20. szd. elején végezték a szentek életéből vett témák alapján. Az oszlopos architektúrájú Szent Mihály arkangyal-oltárnak része a szent központi szobra, a Krisztus megkeresztelését, valamint a Három királyok hódolását ábrázoló dombormű. A Piéta-mellékoltár neogótikus stílusú, a 19.szd. 1. felében készült, s központi alakja magának a szentnek a kis szobra.A Szentkereszt-mellékoltár szintén neogótikus. Szent Mihály arkangyal faliképe a 18. századból, Szent Annáé 1876-ból, a Madonna- és a Szentháromság-kép a 19. szd. 2. feléből való.


Az evangélikus templomot 1958-ban hozták létre a Pálffy-uradalom egyik gazdasági épületben az ide települt szlovák evangélikusok kezdeményezésére.A templomhoz társul az evangélikus parókia épülete, amelyet a Pálffy-uradalom 19. század eleji klasszicista stílusú intézői lakásból alakítottak ki


A falu közepén, az evangélikus parókia szomszédságában klasszicista kúria áll: Lacsny Miklós építette 1828-ban.Az épület nem maradt fenn teljes egészében, az utcai szárnya eredetileg hosszabb volt. L alaprajzú földszintes épület, az udvari részén és a mellékszárnyon nyitott árkádos folyosóval.. A főhomlokzatot szemöldök- és könyöklőpárkányos, plasztikus keretezésű, hosszúkás ablakok tagolják. Az ablakokon megmaradtak az eredeti kovácsoltvas ablakkosarak (rácsok). A főhomlokzatot az ablakai között félfalsávok s az ablakok fölött csúcsos díszek tagolják.


Legrégibb és legértékesebb emléke a fennmaradt népi építkezésnek a 726-os tájház. Kis, háromhelységes épület, deszkacsúccsal és szalmával fedett nyeregtetővel. A 19. század közepén épült. A ház berendezése a 20. századra jellemző, udvarán gémeskút van.

Fontos telefonszámok:

Szolgálatos rendfenntartók:0910 979 797
Térfigyelő rendszer irodája:0911 470 320
0911 470 327

Napi jelentés

  • 17.7.2024  A Vina Market – Fresh ...
  • 16.7.2024   Értesítjük a lakosokat, hogy 2024. ...
archív

Nagyfödémes a Facebook-on

Csatlakozzatok hozzánk, hogy a friss információkat egyenesen a saját FB oldalalatokon olvashassátok:

YouTube

Nagyfödémes község légi sétafelvétele