Áltolános érvényű rendelet

Zobrazujem 1-20 z 84« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5  ďalšia »
Dátum
zverejnenia
Dátum
dokumentu
TypCímPopisDokument
2024-07-082024-07-08Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 2/2024 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou V.Ú.VZN č. 2/2024 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou V.Ú.PDF (0.2 MB)
2024-03-142024-03-14Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 1/2024 VZN č. 1/2024 ktorým sa zrušuje VZN č. 7/2019 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce V.Ú.PDF (0.35 MB)
2024-01-032024-01-03Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 5/2023 VZN č. 5/2023 ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2009 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, finančnými prostriedkami obce a ochrane majetku obcePDF (0.37 MB)
2024-01-032024-01-03Všeobecne záväzné nariadenieVZN obce V.Ú. č. 7/2023 VZN obce V.Ú. č. 7/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce V.Ú.PDF (0.56 MB)
2024-01-032024-01-03Všeobecne záväzné nariadenieVZN obce Veľké Úľany č.8/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obceVZN obce Veľké Úľany č.8/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obcePDF (0.4 MB)
2024-01-032024-01-03Všeobecne záväzné nariadenieVZN o miestnych daniach obce Veľké Úľany č. 6/2023VZN o miestnych daniach obce Veľké Úľany č. 6/2023PDF (0.31 MB)
2023-11-082023-11-08Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 4/2023 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Veľké ÚľanyVZN č. 4/2023 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Veľké ÚľanyPDF (1.72 MB)
2023-07-142023-07-14Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 2/2023 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Veľké ÚľanyVZN č. 2/2023 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Veľké ÚľanyPDF (0.34 MB)
2023-06-272023-06-27Všeobecne záväzné nariadenieVZN obce V.Ú. č. 3/2023VZN obce V.Ú. č. 3/2023, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN obce V.Ú., Zmeny a doplnky č. 4PDF (16.46 MB)
2023-06-272023-06-27Všeobecne záväzné nariadenieVZN Obce V.Ú. č. 1/2023VZN Obce V.Ú. č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce V.Ú.PDF (0.42 MB)
2023-01-032023-01-03Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 8/2022 o miestnom poplatku za rozvojVZN č. 8/2022 o miestnom poplatku za rozvojPDF (0.45 MB)
2023-01-032023-01-03Všeobecne záväzné nariadenieVZN obce Veľké Úľany č. 9/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevkVšeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Úľany č. 9/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Úľany.PDF (2.76 MB)
2023-01-032023-01-03Všeobecne záväzné nariadenieVZN o miestnych daniach obce V.Ú. č. 7/2022VZN o miestnych daniach obce V.Ú. č. 7/2022PDF (1.35 MB)
2022-10-182022-10-18Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 4/2022 VZN č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Obec Veľké ÚľanyPDF (0.2 MB)
2022-10-182022-10-18Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 5/2022VZN č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Obec Veľké ÚľanyPDF (0.2 MB)
2022-10-182022-10-18Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 6/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké ÚľanyVZN č. 6/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké ÚľanyPDF (0.23 MB)
2022-08-092022-08-09Všeobecne záväzné nariadenieVZN Obce Veľké Úľany č. 2/2022 o organizácii miestneho referendaVZN Obce Veľké Úľany č. 2/2022 o organizácii miestneho referendaPDF (4.5 MB)
2022-08-092022-08-09Všeobecne záväzné nariadenieVZN Obce Veľké Úľany č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevkVZN Obce Veľké Úľany č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké ÚľanyPDF (0.25 MB)
2022-05-062022-05-06Všeobecne záväzné nariadenieVZN č.1/2022 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Veľké ÚľanyVZN č.1/2022 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Veľké ÚľanyPDF (0.11 MB)
2021-12-302021-12-30Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 7/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytovVZN č. 7/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytovPDF (2.99 MB)
Zobrazujem 1-20 z 84« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5  ďalšia »
Fontos telefonszámok:

Szolgálatos rendfenntartók:0910 979 797
Térfigyelő rendszer irodája:0911 470 320
0911 470 327

Napi jelentés

  • 17.7.2024  A Vina Market – Fresh ...
  • 16.7.2024   Értesítjük a lakosokat, hogy 2024. ...
archív

Nagyfödémes a Facebook-on

Csatlakozzatok hozzánk, hogy a friss információkat egyenesen a saját FB oldalalatokon olvashassátok:

YouTube

Nagyfödémes község légi sétafelvétele