Verejné obstarávanie obce

 1. Plán verejného obstarávania na rok 2018

 2. Smernica o verejnom obstarávaní zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

 3. Dodatok č. 1/2015 k Smernici upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 4. Súhrnné správy za 1. štvrťrok 2019

 5. Súhrnné správy za 2. štvrťrok 2019

 6. Súhrnné správy za 3. štvrťrok 2019

 7. Súhrnné správy za 4. štvrťrok 2019

 8. Súhrnné správy za 1. štvrťrok 2020

 9. Súhrnné správy za 2. štvrťrok 2020

 10. Súhrnné správy za 3. štvrťrok 2020

 11. Súhrnné správy za 4. štvrťrok 2020

 12. Súhrnné správy za 1. štvrťrok 2021

 13. Súhrnné správy za 2. štvrťrok 2021

 14. Súhrnné správy za 3. štvrťrok 2021

 15. Súhrnné správy za 4. štvrťrok 2021

 16. Súhrnné správy za 1. štvrťrok 2022

 17. Súhrnné správy za 2. štvrťrok 2022

 18. Súhrnné správy za 4. štvrťrok 2022

 19. Súhrnné správy za 1. polrok 2023

 20. Súhrnné správy za 2. polrok 2023

Výzva na predloženie ponuky

Rekonštrukcia autobusových zastávok - Výzva na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia autobusových zastávok - Príloha č.3
Rekonštrukcia autobusových zastávok - Príloha č.4

Dodávka zemného plynu

Nájomné byty - 4 b.j. Veľké Úľany

Technická vybavenosť k nájomným bytom - 4 b.j. Veľké Úľany

Nájomné byty - 4 b.j. Sedín

Technická vybavenosť k nájomným bytom - 4 b.j. Sedín

Zateplenie bytového domu – 24 b.j.

Zateplenie bytového domu – 14 b.j.

Stavebné úpravy telocvične ZŠ

Stavebné úpravy telocvične ZŠ - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Stavebné úpravy priestorov ZŠ

Nákup obytného prívesu karavan na zabezpečenie mobilného hygienicko-sanitačného zariadenia

Fontos telefonszámok:

Szolgálatos rendfenntartók:0910 979 797
Térfigyelő rendszer irodája:0911 470 320
0911 470 327

Napi jelentés

 • 17.7.2024  A Vina Market – Fresh ...
 • 16.7.2024   Értesítjük a lakosokat, hogy 2024. ...
archív

Nagyfödémes a Facebook-on

Csatlakozzatok hozzánk, hogy a friss információkat egyenesen a saját FB oldalalatokon olvashassátok:

YouTube

Nagyfödémes község légi sétafelvétele